התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
Exploring Northern Israel, Hula Valley, the Slopes of the Golan Heights and Upper Galilee
March 26th – Mar 30th, 2017

Participants Gallery